Dezvoltare hidroedilitară zona străzilor Dimitrie Onciu – Ștefăniță Vodă

Client: TOMIS PLUS SRL

Lucrări executate:
 • Alimentare cu apă:

  * săpătură și montaj conductă alimentare cu apă

  1346m – PEHD355,

  300m – PEHD315,

  308m – PEHD200;

  * subtraversare Ștefăniță Vodă prin foraj orizontal – 22m în conductă de protecție,

  * montaj conductă dn355 prin foraj dirijat 825m – 8 tronsoane pentru care s-au executat 9 gropi de lansare/primire

  * branșamente la conductele magistrale:

  OL500mm și Premo1000 (Baba Novac),

  OL300,

  ramificații,

  * 5 cămine de vană,

  * cămin de vană din țeavă corugată DN2200  – amplasat în carosabil (necesar pentru stingerea unei avarii intervenită pe conducta existentă di arealul de lucru

  * 20 hidranți de incendiu.

 • Rețea canalizare menajeră:

  * săpătură și montaj conductă canalizare menajeră

  PVC – KG 250 – 827m

  PVC – KG 200 – 30m

  Cămine menajere (de vizitare) – 16

  * SPAU – execuție și echipare cheson

 • Rețea canalizare pluvială:

  * săpătură și montaj conductă canalizare pluvială

  PVC – KG 315 ÷ 500mm – 637m,

  PVC – KG 250 – 84m

  Țeavă corugată DN630 – 24m

  PEHD 160 – 18m – refulare

  * Montaj bazin (B) format din două rezervoare din țeavă corugată HDPE SN8 ramforsată cu OL:

   B1 – V=300mc, Dn2000mm, L=100m

   B2 – V=400mc, Dn2200mm, L=100m